Home
ขนส่งเตรียมพร้อมใช้ป้ายใหม่ปี55 เร่งประมูลผลิต5ล้านแผ่นงบ400ล. Print
Monday, 14 February 2011 05:51
          นายเทียนโชติ  จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลัง ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ.....ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่รองรับของเก่าที่ใกล้จะหมด
โดยได้ประกาศร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์รับฟังข้อวิจารณ์การเปิดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเพื่อผลิตแผ่นป้ายทะเบียนอะลูมิเนียมอัดวัสดุสะท้อนแสง จำนวน 7 รายการ รวมแผ่นป้าย 5,633,700 แผ่น  วงเงินค่าจ้าง 409,311,700 บาท แยกเป็น ป้ายทะเบียนรถยนต์ สีขาว 2,634,000 แผ่น ป้ายทะเบียนรถยนต์สีเหลือง 6,200 แผ่น ป้ายทะเบียนรถยนต์สีส้ม 154,000 แผ่น ป้ายทะเบียนรถยนต์สีแดง 87,500 แผ่น ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ สีขาว 2,580,000 แผ่น ป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุก/รถโดยสาร 160,000 แผ่น และป้ายทะเบียนรถยนต์บรรทุก/รถโดยสาร สีเหลือง 12,000 แผ่น เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะเริ่มขั้นตอนการผลิตป้าย คาดว่าน่าจะใช้ป้ายใหม่ได้ในปี 2555 สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์แบบใหม่จะใช้ตัวเลขนำหน้าตัวอักษร 2 ตัว และตามด้วยตัวเลข 1 หลัก เช่น 1 กก-1, 1กก-2...1กก-9999 ส่วนรถจักรยานยนต์ของใหม่มี 3 แถวเช่นเดิมแถวแรกเริ่มด้วยตัวเลขตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว แถวที่ 2 ชื่อจังหวัดและแถวที่ 3 เป็นเลขทะเบียนเริ่มจาก 1-9999.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--