Home
คอลัมน์: ฉลาดคิด: ม.รังสิต ดัดแปลงเครื่องยนต์รองรับ Print
Wednesday, 05 May 2010 07:30
          ในยุคที่ราคาน้ำมันถีบตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรื่องการพัฒนาหาพลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมา   ซึ่งจากสภาวะวิกฤติของพลังงานทั้งทางด้านราคาและแหล่งพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  การหาพลังงานทดแทนที่ราคาถูกใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้มีแนวคิดในการดัดแปลงเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ให้สามารถใช้งานได้จริงกับพลังงานทดแทน E100และลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องยนต์จากต่างประเทศได้สำเร็จ
          โดยงานชิ้นนี้เป็นโครงการปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยนายวิรุฬห์ บุญชื่น,นายเขมษร เอี้ยวสกุล และนายอดิศร เกตุวิชิต ภายใต้หัวข้อ "การศึกษาผลกระทบของเชื้อเพลิง E100 ต่อเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ"มีอาจารย์ต้องจิตร สุทธิศรีปกอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัย
          วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษา
          อาจารย์ต้องจิตร สุทธิศรีปกกล่าวว่า ในปัจจุบันพลังงานทดแทนหรือเอทานอลสามารถผลิตได้จากมันสำปะหลัง อ้อย และกากน้ำตาล ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในตอนนี้ อาทิ E10, E20และ E85โดยปัจจุบันพลังงานทดแทนมีอยู่หลากหลาย แต่ที่น่าสนใจก็คือE100เพราะเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ถือเป็นการช่วยเกษตรกร ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการนำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในรูปของ E100นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของการลดปริมาณการใช้แก๊สโซลีนด้วย
          "เวลาเราพูดถึงน้ำมันหรือเชื้อเพลิง คนส่วนมากจะนึกถึงเพียงแค่รถยนต์เท่านั้น แต่ในทางตรงข้ามรถจักรยานยนต์ ก็ถือเป็นยานพาหนะที่มีผู้ใช้อยู่จำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อเรามีพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว จะทำอย่างไรให้สามารถปรับใช้ได้กับเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้"
          นายอดิศร เกตุวิชิต ว่าที่บัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1ในสมาชิกของทีมกล่าวว่า การจะดัดแปลงครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ให้สามารถใช้งานได้กับเชื้อเพลิง E100 นั้น อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกับ
          เชื้อเพลิงแต่ละชนิดก่อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการทำงานของเครื่องยนต์แต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนของการทดลองดัดแปลงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้งานได้จริงกับเชื้อเพลิง E100 ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากอาจารย์ต้องจิตร ในเรื่องของการหาเชื้อเพลิงในการทดลอง เรื่องสถานที่ทดสอบการปรับจูนเครื่องยนต์ เนื่องจากสิ่งที่ลงมือทำถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ ประกอบกับการสร้างผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมา ต้องผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ
          ซึ่งหลังจากได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมืออาชีพที่เป็นช่างปรับจูนรถแข่ง ก็ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะที่ถูกต้อง ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ จนสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ตัวนี้ให้ใช้เชื้อเพลิง E100 ได้ โดยใช้งบประมาณเพียง 1,200 บาท และก็ได้นำรถและเครื่องยนต์ มาทดลองใช้งานจริง ด้วยการทดลองขับขี่มาเรียนในมหาวิทยาลัยรวมถึงทดลองขับขี่จริงในสภาพการจราจรของกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา
          แม้จะเป็นเพียงโครงการปริญญานิพนธ์แต่หากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมัน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะปัจจุบันคนไทยมีการใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศจำนวนหลายล้านคัน หากมีรถจำนวนหนึ่งสามารถหันมาใช้พลังงานทดแทนได้ก็จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อย แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย.
          บรรยายใต้ภาพ
          อดิศร เกตุวิชิต
          อาจารย์ต้องจิตร สุทธิศรีปก--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์