Home
สนข.รุกสร้างอาสาสมัครรายงานจราจรReal Time Print
Sunday, 15 August 2010 06:05

          นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป สนข. ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์การรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time จากเดิม www.trafinfo.net และทางโทรศัพท์มือถือ m.trafinfo.net ไปเป็น www.itsotp.net และทางโทรศัพท์มือถือ m.itsotp.net อีกทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการรายงานผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถืออีกด้วย ซึ่งเป็นแผนการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า “ระบบขนส่งอัจฉริยะ” หรือ Intelligent Transport System(ITS) มาปรับใช้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรแต่ละเส้นทาง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้


          นอกจากนี้แล้ว สนข. ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในการนำร่องสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจราจร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เดินทางในการช่วยรายงานข้อมูลสภาพการจราจรผ่านทางสังคมออนไลน์ Twitter

          นางสร้อยทิพย์ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนการขยายรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ไปยังส่วนภูมิภาคนั้น เบื้องต้นได้มีการประสานไปยังเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เนื่องจากเห็นว่าพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหรือปริมาณการใช้รถใช้ถนนอยุ่ในอัตราสูง และเมืองพัทยาเองก็มีความพร้อมในเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) คาดว่าจะเปิดใช้ได้ภายในปี 2553 นอกจากนี้แล้วยังจะขยายไปยังเมืองใหญ่ๆ เช่น ขอนแก่น ภูเก็ต และ เชียงใหม่ เป็นต้น--จบ--          ที่มา: http://www.naewna.com

 


 สนข.ผนึกสถานศึกษา แจ้งศูนย์จราจรผ่านไอที

          นางสร้อยทิพย์ ไตรรัสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ได้พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real  Time ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสภาพการจราจรให้แก่ประชาชนผู้เดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับทราบและสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด เส้นทางที่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเส้นทางทีมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิวจราจร
          ขณะที่ สนข.ได้ร่วมกับ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมนำร่องก่อน หลังจากนั้นจะมีการขยายไปตามโรงเรียนอื่นๆ คาดว่าเฉลี่ย 2 เดือนต่อ 1 โรงเรียนการจัดกิจกรรมของ สนข.ในครั้งนี้ ต้องการให้ระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time "www.itsotp.net และ  m.itsotp.net" ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และประชาชนผู้เดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ทำการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เดินทางในการช่วยรายงานข้อมูลสภาพการจราจรผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ "Twitter" หรือเรียกว่า "ระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ  Intelligent  Transport  System (ITS)" มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง